Dnes, 10. listopadu 2018 v 16 hodin, 100 let po skončení první světové války, která na celá desetiletí poničila evropskou civilizaci, si nejenom připomínáme historii, ale sami bereme do rukou svou budoucnost.

Je na čase uskutečnit slib Evropy a připomenout si zakladatelskou ideu evropského sjednocovacího procesu.

Prohlašujeme všechny, kdo jsou v tomto okamžiku na evropském kontinentě, za občanky a občany Evropské republiky. Přijímáme svou odpovědnost za univerzální dědictví všeobecné deklarace lidských práv a slibujeme, že je na tomto kontinentě budeme konečně uskutečňovat.

Jsme si vědomi toho, že bohatství Evropy je založeno na staletích vykořisťování jiných kontinentů a útlaku jiných kultur. Sdílíme tedy naši půdu s těmi, jež jsme vyhnali z té jejich. Evropanem je ten, kdo chce. Evropská republika je prvním krokem na cestě ke globální demokracii.

Evropa národů ztroskotala.

Idea evropského sjednocovacího procesu byla zrazena.

Vnitřní trh a euro se staly snadnou kořistí neoliberální agendy, jež je v rozporu s ideou sociální spravedlnosti.

Proto musí být zpět dobyta moc v evropských institucích, aby společný trh a společnou měnu bylo možné utvářet ve společné evropské demokracii.

Neboť Evropa znamená: spojovat lidi, nikoli integrovat státy.

Na místo suverenity států tímto nastupuje suverenita občanek a občanů. Zakládáme Evropskou republiku na zásadě všeobecné politické rovnosti bez ohledu na národnost a původ. Konstitucionálními nositeli Evropské republiky jsou města a regiony. Nastal den, kdy se v politické jednotě konečně rozvine kulturní rozmanitost Evropy.

Evropská rada je sesazena.

Zákonodárnou moc má Evropský parlament.

Ten zvolí evropskou vládu, jejíž povinností bude pracovat pro blaho všech evropských občanek a občanů bez rozdílu.

Ať žije Evropská republika!

Z divadel, balkónů a veřejných prostorů po celé Evropě budou umělci a občané vyhlášeni Evropskou republikou, budou diskutovat a připravovat cestu pro emancipační nárok na rovnost občanů za hranice národního státu. The European Balcony Project byl iniciován Laboratoří evropské demokracie a realizován s podporou mnoha občanů v celé Evropě.