Dva dny – přesně tak dlouho trvala stabilita, kterou si evropské elity pracně nově vydobyly. Jen dva dny dělí moment, kdy se oči celého světa upíraly na Angelu Merkelovou v roli kmotry, od současného pocitu, že se topíme. Lékař by pro tuto situaci použil odpovídající termín: patologická. Mohl by přesně popsat, jak nemocná je naše kolektivní psychika, jak nepravdivé a sebeklamné bylo fantazírování o všemohoucnosti, stejně jako přehnané sebevědomí, kterému dalo vykvést.

**Přečtěte si celý článek o Frankfurter Allgemeine Zeitung**.