Některé černomořské druhy ryb by mohly brzy vyhynout, upozorňuje Rumunský ústav pro mořský výzkum „Grigore Antipa“ v Bukurešti. Nejvíc ohrožený je jeseter a ryby, které žijí v mělkých pobřežních vodách, jako je kambala, žralok atd. „Turecko zakázalo říční lov jeseterů v devadesátých letech, Ukrajina v roce 1996 lov na veletoku, Bulharsko lov na moři v roce 1995 a Rumunsko teprve v roce 2005 lov na moři, v deltách a v Dunaji. Byla to velice dobrá opatření, přesto se situace nezlepšila,“ říká ředitel ústavu Simon Nicolaev. Tento stav mají na svědomí pytláctví a znečištění, které poškozují místa jejich výskytu. Jeseter například potřebuje ke kladení vajíček vrstvy dobře okysličeného hrubého písku, které se vyskytují jen v čisté vodě.

Více než polovina druhů jesetera mizí

„Nejvyhledávanější druhy jsou také nejdražší na trhu. Například kilo chovného jesetera vyjde na dvanáct až třináct euro, kambala stojí kolem devíti euro za kilo. U nás, protože v Istanbulu je dražší, kolem 16 euro,“ dodává Nicolaev. Problém je, že zásobárny ryb, kterým hrozí vyhynutí, se vyprazdňují rychleji, než se stačí populace obnovovat. Jeseter například dospívá později, kolem dvanáctého roku, a kambala přibližně ve čtyřech nebo pěti letech. K udržení trvalých zásobáren je ale třeba, aby se každý druh rozmnožil několikrát. Pokud jde o jesetera, ohrožena je více než polovina z přibližně třiceti druhů. Jen během posledních desetiletí klesla populace potěru o více než 70 %.

Podle jedné ze starších studií organizace TRAFFIC prodává 80 % moskevských obchodů, které se specializují na prodej kaviáru, tento výrobek pod falešným certifikátem. V letech 1998-2003 bylo do světa ilegálně vyvezeno 1 200 tun jeseteřích vajíček. Polovina z tohoto množství byla určena pro Evropskou unii. Ohroženi jsou rovněž žraloci, hroši a delfíni. Především pak delfíni, kteří „páchají sebevraždu“: „Ze zbylých několika desítek tisíc jich několik tisícovek končí nedopatřením v nástrahách nalíčených na kambaly, které je přitahují svými vibracemi. Samozřejmě se udusí. Každoročně takto zahyne několik tisíc delfínů. V Rumunsku je jejich lov zakázán od roku 1967.“

Tuleni a krevety z Černého moře už vymizeli

Za posledních třicet let vyhynuli v Černém moři tuleni, krevety a některé ústřice spolu s desítkami dalších živočišných a rostlinných druhů. Úbytek je nejlépe pozorovatelný na ročních úlovcích: zatímco v osmdesátých letech přesahovaly 15 000 tun, v roce 2008 už dosahovaly sotva 500 tun. Od roku 1990 objem lovených mořských ryb neustále klesá. Přírodní rovnováha Černého moře je stále velice křehká a bude třeba několik desetiletí, než se obnoví ta, která tu existovala před padesáti lety.

Ato ještě za předpokladu, že se počínaje dneškem zastaví znečišťování a drancování přírodních zdrojů. „Horší je, že znečištění jde ruku v ruce s poklesem zásobáren ryb. Je to polozavřené moře a toxické látky se tu hromadí a přetrvávají. Je pravda, že s koncem devadesátých let a zánikem silně znečišťujícího těžkého průmyslu se Černé moře ocitlo ve fázi pomalé obnovy kvality vody. Ale nestačí to,“ tvrdí Nicolaev. V současné době zahájil ústav „Grigore Antipa“ kampaň spojenou se sbírkou na podporu mořského výzkumu. S pomocí tohoto fondu by chtěl ředitel zřídit speciální laboratoř na obnovu některých druhů a podpořit reprodukci živočichů žijících v mělkých vodách.