Není o tom sporu: země musí zůstat v eurozóně. Jakákoliv jiná perspektiva by se rovnala tragédii. To, že někteří přirovnávají problémy současné společnosti k problémům nekontrolovaného bankrotu, vypovídá o politické povrchnosti. Seriózní politikou bychom mohli nazvat tu, která by nad rámec stranických zájmů rovněž brala ohled na jemnější nuance. Řídit se jen stranickou příslušností není dobré. Vzhledem k těmto reflexím není otázka „uvnitř nebo mimo“ euro dobře postavená. Odpověď každého uvědomělého občana bude znít „uvnitř“. Správně položená otázka by měla vypadat takto: Pomůže nám (necháme-li stranou jeho nepřijatelnou přísnost)nový plán úsporných opatření, který nám diktují naši věřitelé, najít s tím vším, co je na něm dobré a špatné, cestu ven z krize, nebo je to nejkratší cesta k nekontrolovanému bankrotu?

Ve skutečnosti se po nás požaduje extrémní vnitřní devalvace, jež bude mít v současném kontextu naší ekonomiky víc zhoubných než blahodárných dopadů. Obecněji vzato nemůže žádný sociálně průchodný hospodářský plán v doprovodu nekontrolovaného bankrotu a nezaměstnanosti ubíjející aktivní populaci ekonomiku ani stabilizovat ani oživit, tím méně pak vytvořit nový produktivní model obrácený směrem ven. S neuvěřitelnou lehkomyslností „vyfukujeme pneumatiky“ a zároveň při tom tvrdíme, že auto pojede v roce 2012 či 2013 rychleji. A nejhorší na tom je, že jakmile na tohle upozorníme lidi, kteří zemi do slepé uličky přivedli, odpovědí nám: „No tak nám ukažte náhradní řešení,“ jako kdyby to jejich řešení bylo seriózní a fungovalo.

Soudě podle toho, v jakém kontextu probíhají diskuze s ostatními členskými státy, se obávám, že řešení neexistuje. Odpovědnost vládnoucího systému je kolosální. Dokonce ani po dvou letech stále ještě nemáme realistický plán na překonání krize, který by politická třída jako celek podpořila. Trojka nám ho předkládá už hotový a naše vyjednávání je o ničem… Na druhé straně je tu odpovědnost Evropy. Němci zašli v požadavcích příliš daleko. Jejich plán nedokáže snést ani Řecko ani žádná jiná evropská země. Brzy ale bude mít problém samo Německo! Na nás je, abychom to snášeli. Změny v „záchranném plánu pro Řecko“ jsou nevyhnutelné, budou zapotřebí nové intervence ohledně dluhu, půjčky [od EU a MMF] a boje proti hospodářské recesi…