Nápad se zrodil v roce 2005 v Liverpoolu, kdy přístav, který drží prvenství v nezaměstnanosti a kriminalitě, získal titul evropského hlavního města kultury roku 2008. Město Beatles se ze své špatné pověsti rozhodlo udělat přednost a do bizardního spolku zapojilo i další evropské příbuzné. Za celou iniciativou stojí dva muži: vedoucí projektu roku 2008 Bob Scott, který chtěl do programu vnést trochu víc Evropy, a Franco Bianchini. Pro tohoto toskánského univerzitního profesora je spřízněnost osudu Liverpoolu, Neapole a Marseille do očí bijící. Stejný handicap, stejně temný šarm, stejně šokující reputace. Síť rozšířil Istanbul díky svému projektu na rok 2010, především pak ale coby město na okraji kontinentů a náboženství, které oficiální Evropa nechala stát stranou. Dále jsou tu přístavní Brémy, které žijí ve stínu Hamburku. Novou Evropu přišel reprezentovat Gdaňsk. Neoblíbená šestice? Za ustavujícím sloganem je třeba hledat spíše neznalost a neporozumění.

Vezměme si Marseille. Jak být francouzským městem jako jsou ostatní, když máte za sebou období nezávislosti (1592-1596), dobytí města Ludvíkem XIV., který namířil děla ze svého opevnění spíše na město než na moře; nálepku 'bezejmenného města' v roce 1794 za přemíru rebelantství; státní dozor po požáru Nouvelles Galeries v roce 1936, který odhalil vážná pochybení městské správy? Ve své knize Histoire universelle de Marseille vysvětluje Alessi Dell’Umbria vývoj města právě na základě této neustálé honby za nezávislostí. A Neapol? O jednom z nejstarších evropských měst nesoucím stopy mnohých vlivů se v poslední době mluví snad jen v souvislosti s hromadícími se odpadky a výhrůžkami Cammory na adresu spisovatele Roberta Saviana. Anebo Liverpool? Kdo může uvést nějakou jeho památku? Významného politika? Město převálcovali Beatles a Reds, stejně jako Marseille Marcel Pagnol a tým Olympique de Marseille. Brémy jsou zas a znova srovnávány s bohatým Hamburkem. Gdaňsk neustále hledá svou identitu, popíranou střídajícími se mocnostmi... Město-fénix, podobně jako Istanbul. V každé zemi se najde mnoho takových, kteří těmito exulanty ve vlastní zemi, kteří byli hlavním městem vždy jen sami sobě, opovrhují.

Města na hraně

Paradoxem je, že tito neoblíbenci přitahují. Pařížští ‚bobos‘ [buržoazní bohéma], kteří hledají pravé lidi, odjíždějí vlakem TGV právě do Marseille. Děti jsou uhranuty seriálem „Plus belle la vie“ [televizní seriál z prostředí Marseille]. V Brémách je jedna z nejatraktivnějších univerzit v Německu. Neapol si stojí za svým heslem. Istanbul ztělesňuje modernitu na okraji stále ještě velice venkovského Turecka. Franco Bianchini, toho času student městského územního plánování, přitažlivost a odpudivost Neapole zažil. V době uvažování nad identitou zamíchali tito outsideři kartami a zároveň vytříbili debatu. Brémy jsou nejmenším německým regionem. Gdaňsk byl postupně německý, člen Hanseatic ligy, autonomní, polský. Istanbul byl Byzancí, pak Konstantinopolem... Tato města, neustále v pohybu a na hranici krize, procházela dějinami s úsměvem na rtech a s ironií, která je rovněž výsadou revolty.

Coby odporná, špinavá a zlá jsou rovněž semeništěm nespokojenosti tasícím své ostny. Síť má koneckonců větší odezvu v terénu než u institucí. Koncem roku 2008 nadšení opadlo. S pocitem, že z členství v této iniciativě může vytěžit jen malý užitek, opustila síť Neapol. V Istanbulu se počáteční nadšení rozplynulo v neustálých změnách ve vedení programu 2010. Liverpool vyvinul snahu o schválení sítě evropským Programem Culture 2007. Navzdory veškerému očekávání neuspěl.

Bernard Latarjet, který dnes předsedá komisi Marseille-Provence 2013, se nemíní jen tak lehce vzdát: „Liverpool nám předal štafetu. Máme morální závazek.“ Síť by chtěl rozšířit směrem na jih o Tanger nebo Benátky a Cities on the Edgeznovu předložit ke schválení Bruselu. „Je to skutečně evropský projekt, naprosto exemplární. To, že ho Brusel odmítl, je zcela nepochopitelné. Co víc by ještě chtěli?,“ diví se. Istanbulu, kterému zbývá do mandátu hlavního města jen několik týdnů a který už třikrát vyměnil organizační tým, ohlásil svůj podrobný program na posledních chvíli. Zůstává stále na hraně...