Vzdálenost mezi občany a Evropou by se mohla uplatněním Evropské občanské iniciativy(EOI), jednoho z nejnovátorštějších opatření Lisabonské smlouvy, znatelně zmenšit. Jde o první krok k přímé demokracii. EOI evropským občanům umožní, za podmínky, že shromáždí milion hlasů (což představuje 0,2% obyvatel Unie) požádat Komisi, aby umožnila představit návrh zákona ve věci, která jim dělá starost. Největší šanci stát se předmětem EOI mají zřejmě záležitosti spojené s problematikou životního prostředí, sociálními otázkami a škodami způsobenými finanční krizí. Tento nástroj nepředstavuje nic více a nic méně než přesun části pravomocí legislativní iniciativy, která byla až doposud soustředěna v rukách komunitární exekutivy, ve prospěch občanů.

Jako u většiny ostatních opatření, vše bude záležet na její aplikaci. Smlouva mluví bez bližšího upřesnění o „občanech Unie v počtu nejméně jednoho milionu, pocházejících z významného počtu členských států.“ Jak uvádí Jean-Claude Piris ve svém díle Ústavní smlouva pro Evropu: právní analýza, jde dnes o to vyjasnit, mimo jiné, jaký je minimální počet států, ze kterých musí pocházet signatáři, minimální počet signatářů za jeden stát a proceduru podání návrhu zákonů a ověření podpisů.

Zelená kniha otázek a odpovědí

Pro nastínění odpovědí, Evropská komise vypracovala o této otázce Zelenou knihu a otevřela veřejnou konzultaci, která shromažďuje na oficiálních internetových stránkách Unie návrhy institucí a občanů ve 23 oficiálních jazycích EU. Tato konzultace byla zahájena 11. listopadu a potrvá do 31. ledna. K dnešnímu dni se k Zelené knize a k procesu konzultace, které podporuje místopředsedkyně Komise, Margot Wallströmová, shromáždilo pouze zhruba 50 komentářů. Zelená kniha navrhuje praktické úpravy aplikování EOI, ale rovněž se čeká na návrhy vzešlé z veřejné diskuze, aby se mohl zformulovat návrh nařízení, které bude muset být schváleno Parlamentem a Radou.

Diego López Garrido, španělský státní tajemník pro EU, považuje lidovou iniciativu za „jednu z priorit španělského předsednictví EU a z tohoto důvodu se o ní bude jednat na neformální schůzce ministrů pro evropské záležitosti, která se bude konat v La Granja v provincii Segovia od 12. do 14. ledna.“ Cílem bude schválení nařízení Rady a Evropského parlamentu v prvních měsících roku 2010. Štrasburský parlament se nicméně opírá o rezoluci Zelené knihy Komise s cílem „maximálně zmírnit vyžadované podmínky [v tomto dokumentu], aby se usnadnil přístup občanů k této iniciativě,“ vysvětluje Ramón Jáuregui, mluvčí Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu. Podle něho jsou tématy, kterých by se evropské občanské iniciativy mohly týkat otázky spojené s bezpečností práce, regulací finančních trhů, mezinárodního zdanění a daňových rájů.