Barack Obama ve stejném týdnu přesně před rokem, 48 hodin poté co nastoupil do svého úřadu, prohlásil, že internační tábor na GuantánamoBay bude do 12 měsíců uzavřen a síť tajných věznic CIA zrušena. Dnes na Guantánamu zůstává 198 vězňů a CIA má stále právo vykonávat své „zvláštní operace“, neboli únosy, abychom byli přesnější. Stále může v tajnosti zadržovat lidi či je předávat do jiné země na výslech. Tucty lidí, o kterých se ví, že byli drženi v tajných věznicích CIA, jsou stále nezvěstné. Zadržovaným je stále odpíráno právo na spravedlivý proces. Za únosy a mučení, které páchala americká zpravodajská služba a lidé jednající v jejím zájmu, ještě nebyl nikdo postaven před spravedlnost. Podle všech měřítek, a to i dle těch, které si Obama nastavil sám, se první roky jeho administrativy charakterizují jen velmi malým pokrokem v oblasti lidských práv. Je pravda, že se z Guantanáma na svobodu už dostala řada vězňů. Používání waterboardingu a jiných, takzvaných zesílených vyšetřovacích technik je zakázáno. Tyto kroky musíme rozhodně uvítat, ale porušování lidských práv páchané Spojenými státy dnes není o nic méně špatné jen proto, že u moci není George Bush.

Prvním krokem ke konečnému vyřešení tohoto problému je přijetí skutečnosti, že to není jen problém americký. Americká vláda neprováděla tento už desetiletí trvající útok na vládu zákona a respektování mezinárodních lidských práv sama. Jen pomáhala. V roce 2006 Rada Evropy prohlásila:Nyní je jasné, že úřady v několika evropských zemích se CIA na těchto nezákonných činnostech aktivně spolupracovaly. Jiné země je vědomě ignorovaly, nebo o nich vědět nechtěly.“ Evropské vlády CIA umožnily využívat jejich letiště a letový prostor k přepravě vězňů. Na jejich území fungovala internační centra. Jejich bezpečnostní aparát se účastnil nelegálních výslechů a zadržování vlastních občanů.

Guantánamo existuje, protože členské státy EU, včetně Irska jeho existenci umožnily. Ale navzdory tomu a častým voláním z EU po jeho uzavření se většina členských států zdráhá poskytnout praktickou podporu. K propuštění byla vybrána i zhruba padesátka vězňů z Guantánama, kteří se však nemohou vrátit domů, protože by jim hrozilo uvěznění, mučení a jiné porušování lidských práv. V červnu se proto EU a USA shodly na rámci, který členským států EU umožní některé z těchto zadržovaných přijmout. K dnešnímu dni Evropa přijala jen sedm těchto bývalých vězňů. Naše vláda si za zářijové rozhodnutí přijmout dva z těchto mužů zaslouží uznání. Ostatním zemím tak poskytla opravdový morální vzor. Reakce z ostatních zemí však byla zklamáním. Evropa musí pomoci uklidit nepořádek, který pomohla vytvořit.

Stejně důležité jako samotné uzavření Guantánama, je zajištění toho, aby se to nemohlo znovu opakovat. Zde je třeba vyvinout aktivitu ze strany irské vlády. Víme, že pro zvláštní operace CIA se využívalo i letiště Shannon. Guantánamo je nejviditelnějším symbolem systému vězení, tajných internačních center a úderných sítí, které umožnily nelegální únosy a věznění stovek lidí.Ti vězni, kteří na něm jsou stále vězněni, by měli být souzeni před spravedlivým, nezávislým a nestranným soudem či propuštěni. Obama by měl dojít svým závazků a náš předseda vlády zas vlastním.