Situaci shrnul jeden antverpský obchodník s diamanty takto: „Ekonomický význam indických obchodníků s diamanty je ohromný. Nyní zažívají neuvěřitelný rozmach. Za posledních šest nebo sedm let naprosto vytlačili místní židovské obchodníky.“ Podle oficiálních statistik mají Indové v současné době v rukou 80 % obchodu s diamanty. Generální ředitel Antwerp World Diamond Center a mluvčí tohoto odvětví Freddy Hanard odhaduje tento podíl na 60-70 %. I tak je to stále významná část, vezmeme-li v úvahu, že je tak v rukou 300 až 400 indických rodin, které samy stojí v čele nejvýznamnějších podniků působících v tomto sektoru. Ten v loňském roce zaznamenal obrat 22 miliard euro. Člověk nemusí být zrovna génius, aby si spočítal, že průměrný Ind obchodující v Antverpách s diamanty musí být skutečně hodně bohatý.

Diamanty, střídmost a pacifismus

Většina indických obchodníků s diamanty bydlí v městské části Wilrijk v blízkosti parku Den Brandt. V Antverpách je tato čtvrť známa pod jménem Little Bombay. Nebo také Beverly Hills vzhledem k úctyhodné velikosti tamních rezidencí. Většina Indů ostatně v Antverpách nezačínala od nuly. Už v Indii vlastnily jejich rodiny brusírny drahokamů, které jim vydělávaly dost peněz. Od konce padesátých let se indičtí obchodníci začali usazovat po celém světě. Kontrola celého řetězce obchodu s diamanty – taková byla filozofie, s jakou dobývali Antverpy. Svou roli v rostoucím podílu indických diamantových obchodníků na trhu hraje i provázanost vztahů mezi jednotlivými rodinami.

Synové a dcery indických rodin z Antverp mezi sebou už desítky let uzavírají sňatky, takže téměř všechny rodiny jsou spolu tak či onak svázané. Říše se pomalu rozrůstá. Svatby jsou samozřejmě spojeny s nezbytnou okázalostí, nic se ale nevyrovná sňatku dvou potomků z rodiny diamantového obchodníka Shaha, který už se stal v Antverpách takřka legendou. Patriarcha Vijay Shah uspořádal v roce 2002 oslavu, která vyšla odhadem na 16 milionů euro. Shah nechal přestavět výstavní halu Nekkerhal v Malines na indický chrám, kde se po čtyři dny účastnilo oslav 4 000 hostů. Tato výstřednost ale byla výjimečná i v indické komunitě. Obchodníci s diamanty indického původu jsou v Antverpách jinak známí právě svou střídmostí.

Výzva všeho se vzdát

Indičtí diamantoví obchodníci z Antverp sdílejí nejen původ, ale i víru. Převážná většina z nich vyznává džinismus, který hlásá jako nejvyšší princip naprosté nenásilí. Džinisté jsou nejen vegetariáni, ale jedí pouze zeleninu a ovoce, jejichž kořeny rostou v zemi. Neublíží doslova ani mouše. Jakákoliv nařčení z obchodování s válečnými diamanty jsou proto v jejich případě nepřijatelná. „To, že tolik džinistů pracuje s diamanty, ostatně není žádná náhoda,“ říká Chris De Lauwer z Etnografického muzea v Antverpách, který džinismus vyučuje.

Vzhledem k omezením, která klade víra, jako je například právě tento princip naprostého nenásilí, je [džinistům] zapovězeno mnoho povolání. Žádná práce v zemědělství, v armádě, žádné kácení stromů… Z mnohých džinistů jsou proto bankéři či obchodníci s diamanty.“ Podle De Lauwera není vlastnění majetku neslučitelné se zásadami džinismu. „Výzvou zůstává, dokázat se vlastnictví vzdát. Znám spoustu velice bohatých indických obchodníků s diamanty, ale znám rovněž dva, kteří přenechali svůj podnik dětem a dnes putují Indií jako mniši. A jediné, co vlastní, je jejich oděv.“