Co je to Globština? Pro mě to všechno začalo v roce 2005, když Dánský deník Jyllands Posten otisknul sérii satirických kreslených vtipů o proroku Mohamedovi, které vyprovokovaly bouře, při kterých zemřelo 139 lidí. Pravděpodobně nejbizarnější reakcí na tuto aféru byl protest muslimských fundamentalistů před Dánským velvyslanectvím v Londýně. Skandujíc v angličtině, demonstranti nesli transparenty se slogany jako "Vikingové dejte si pozor!", "Masakrujte ty, kdo se posmívají Islámu" či "Pryč se svobodou projevu".

Tato kolize koránu s Monty Pythonem byla výrazem dramatického posunu v globálním sebevyjadřování ve světě spojeném internetem. Jaký bychom našly surreálnější komentář anglicizace moderního světa než muslimskou demonstraci v Londýně, která využívá staré anglické svobody, a v anglickém jazyce vyjadřuje svůj požadavek omezit tuto liberální tradici, která přitom jejich protest legitimizovala?

V roce 2007 pak francouzsky mluvící, bývalý vedoucí pracovník IBM, Jean-Paul Nerriere napsal článek otištěný v International Herald Tribune, který nejenže mluvil o angličtině a jejím mezinárodním rozšíření jako o "světovém dialektu třetího milénia", ale též tomuto dialektu dal jméno. Po tom, co byl v roce 1990 převelen do Japonska, si Nerriere všimnul, že během jednání komunikovali nerodilí mluvčí se svými korejskými a japonskými klienty mnohem lépe, než britští a američtí manažeři, pro které je angličtina mateřským jazykem. Standartní angličtina je dobrá pro anglofonní společnosti, nicméně ve světě tam venku se "angličtina bez kofeinu" nerodilých mluvčích stává novým globálním fenoménem. Ve chvilce inspirace ji Nerriere pokřtil "globština".

Globština, dialekt 21. století

Nerrierova myšlenka se rychla ujala. Novinář deníku The Times Ben Macintyre popsal, jak při čekání na let z Dílí zaslechl konverzaci mezi španělským mírovým pracovníkem OSN a indickým vojákem. "Ind nemluvil španělsky vůbec, Španěl nemluvil pundžábsky. Jazyk, kterým se dorozumívali byl velice zjednodušenou formou angličtiny, bez gramatiky či struktury, ale naprosto strozumitelnou a to jak jim, tak mně. Až nyní," uzavřel Macintyre, "si uvědomuji, že mluvili 'globštinou' , nejnovějším a nejrozšířenějším jazykem na světě."

Nerriere formuloval "globštinu" ve dvou francouzských jazykových učebnicích, Objevte globštinu a Nemluvte anglicky, mluvte globsky, ve kterých vyvinul "globský" slovík: 1500 základních slov pro mezinárodní komunikaci a neidiomatické výrazy, které pro ně dva miilióny nerodilých mluvčích angličtiny na světě mohou použít. "Globština vliv anglického jazyka nijak dramaticky neomezí," řekl Nerriere později. Jinými slovy, globština není oficiálním jazykem, je linguistickou třetí silou nastupující na začátku třetího milénia.

Pod záštitou impéria se britská angličtina celé 19. století těšila globální svrchovanosti. Ve 20. století pak tuto moc a vliv převzala Amerika. Během studené války se anglo-americká kultura a hodnoty staly součástí globálního vědomí stejně jako spalovací motor. Mezi lety 1945 a 1989 témeř žádná transakce nemohla proběhnout bez ohledu na angličtinu – její rozšíření bylo však limitováto jejím sporným spojením s Britským impériem a Pax Americana.

Planeta Země mluví globsky

To se teď všechno zdá být minulostí. Ve 21. století se anglický jazyk a kultura oddělili od tohoto sporného dědictví a distancovali se od post-koloniálního traumatu. Máme tu novou kulturní revoluci: angličtina se stává globálním komunikačním nástrojem s nad-národní hybností, která ji činí nezávislou na svých anglo-amerických kořenech. Globština ukazuje na způsob, kterým se Indové, Číňané i mnozí Afričané obracejí k angličtině jako osvobozujícímu a modernizujícímu fenoménu. V minulém roce vláda frankofonní Rwandy nejenže požádala o začlenění do Britského společenství, ale též prohlásila angličtinu oficiálním jazykem země.

Na fenomény, jakými jsou Twitter, zelená revoluce v Iránu a Milionář z chatrče, se tak můžeme dívat jako na součásti globsky mluvící společnosti. Z pohledu internetu je její nástup jako globálního jazykového jevu, který je nezávislý na svém anglo-americkém původu, potenciálně rozhodující. Stejně jako se Spojené království postupně oprošťuje od svého kulturního a politického uvíznutí na americké dimenzi, "globština" bude kvést na mezinárodní úrovni za svých vlastvích podmínek. Já osobně předpokládám, že se stane lingvistickým fenoménem 21. století.