Zeptejte se Evropana, jak vypadá příroda ve Skandinávii či v Maďarsku, nebude vědět, co vám má odpovědět. Evropané toho vědí o Americe nebo Africe víc než o svém vlastním kontinentu,“ říká s lítostí německý fotograf Florian Möllers, který se zaměřuje na přírodní fotografii a v projektu Přírodní divy Evropy (Wild Wonders of Europe)má na starosti komunikaci. Na stránkách De Morgen vysvětluje, že s nápadem na projekt, který by pomohl tento stav zlepšit, přišel v roce 2005 jeho švédský kolega. Wild Wonders of Europe sdružuje 69 fotografů, kteří byli vysláni do 49 zemí s cílem přiblížit veřejnosti evropskou biodiverzitu. V rámci Mezinárodního roku biodiverzity vyjde (na konci dubna) kniha obsahující jejich práce (Wild Wonders of Europe, vydavatelství Lannoo) a v srpnu začíná v Bruselu putovní výstava. Mnozí fotografové už své dílo umístili na síť.

Nenechali jsme fotografy pracovat v jejich vlastní zemi, ale vyslali jsme je na místo, které dobře neznali, aby tak přinesli nový pohled na evropskou přírodu,“ vysvětluje Möllers. Podle německého fotografa je evropská fauna a flóra ještě bohatá. „V Evropě příroda nezmizela pod betonem a dálnicemi,“ říká. „Populace některých živočišných druhů, jako jsou medvědi, vlci nebo orli, znovu roste. Programy zachování druhů, zahájené před dvaceti, třiceti lety, nyní přinášejí své ovoce. Z toho je patrno, že je skutečně v našem zájmu se o přírodu dobře starat.