Obyvatelé Oberammergau jsou snad trhlí! Ve vsi ležící na úpatí hory Kofel, na jejímž vrcholu se v nadmořské výšce 1342 metrů tyčí kříž, není pro moderní výdobytky místo. Vesnice je tak málo zasažena globalizací, že zde rušivým dojmem působí i internetová kavárna. A přesto se snoubí s místním potřeštěným zápalem pro inscenaci pašijových her, pěti posledních dní Kristova života.

Během této události, která probíhá od května do října, vesnici, která se nachází u malebné turistické cesty v německých Alpách, zaplaví lidé z celého světa. V Oberammergau jsou pašije téměř státnickou záležitostí. A protože během oněch pěti měsíců bude na jevišti stát polovina vesnice, je i sebemenší změna v osvědčené inscenaci předmětem dlouhých rokování, analýz a diskuzí, které často musí vyřešit až místní referendum. Nedávno tak tomu bylo o návrhu posunout hraní hry tak, že by se už nehrála ve dne, nýbrž v noci.

Místo roků, divadelní sezóny

Vesnice má 5 000 obyvatel, z nichž 2 400 je do hry nějakým způsobem zapojeno. Pašijové divadlo, to je divadelní provedení utrpení, oběti a zároveň i na druhou stranu oběť pro divadlo. Oberammergau je možná tím nejbláznivějším místem v Bavorsku, ne-li na celém světě. Neboť zde se dějí věcí, se kterými se jinde nesetkáte. V Oberammergau se ani léta nepočítají na roky, ale na divadelní sezóny. Když se mluví o události, která se stala v roce 2001, tak se řekne: To bylo kolem 2000 pašijí.“

A tak by se dalo i pokračovat. Hrát postavu Ježíše či v představení vůbec účinkovat mohou jen osoby narozené v Oberammergau, nebo které zde žijí více než dvacet let, či se oženili s místní dívkou. Na prknech, co znamenají svět, se sejde na 800 lidí, pokud ne rovnou celá tisícovka a někdy dokonce i kůň a velbloud. Hra je pro vesnici tmelícím prvkem, který umožňuje zachování původní tradice z generace na generaci.

V roce 1632 mor překonal hory a vzal život 84 obyvatelům Oberammergau. Obec se cítila Bohem opuštěna. V roce 1633 místní konšelé rozhodli, že pokud Všemohoucí epidemii od vsi odvrátí, tak její obyvatelé budou každých deset let hrát „Utrpení a smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista“. Jejich volání bylo vyslyšeno, morová rána městečko ušetřila a na svatodušní svátky přeživší poprvé splnili na místním farním hřbitově svůj slib. O dvě století později se hra přesouvá na „Pašijovou louku“ a jeviště se postupně zvětšuje, až v roce 1929 divadlo dostane svou současnou impozantní podobu.

Pašijové hry jsou od té doby událostí prvořadého významu pro přežití obce, jejíž hospodářská aktivita je jinak téměř nulová. Rozpočet pašijových her dosáhl v roce 2010 32 milionů euro s předpokládaným obratem 100 milionů. Rozpočet je v celé výši samofinancován, ale je tu jeden zádrhel: krize. Americký trh stagnuje a návštěvnost tak nebude dosahovat 100%, jak bylo doposud zvykem.

Jesus Christ superstar

Nacházíme se v nadmořské výšce 850 m, tedy stejně jako Jeruzalém. Z geografického hlediska se Oberammergau nachází v jižním cípu Bavorska u rakouských hranic v oblasti zvané Pfaffenwinkel. Vesnice je her plná i po duchovní stránce. Bez jakýchkoliv pochyb tento kraj odpovídá tomu Bavorsku, které známe z obrázkových knih, s jeho dřevěnými balkony s květinovou výzdobou, kostely ve stylu vrcholného baroka s cibulovitými věžemi, malou fantaskní a šarmantní zemi, která po celý rok vyvolává představu vánočních trhů.

Od poloviny května obec přijme každý den na 5 000 návštěvníků, tedy téměř přesně stejné množství jako v ní žije obyvatel. Pokud počítáme s pěti představeními týdně, dostáváme 25 000 lidí za týden, tedy půl milionu návštěvníků od května do října. Zhruba kolem 22. hodiny se místní vousáči vrací domů. Všichni vypadají mnohem starší než ve skutečnosti. Právě se vracejí ze zkoušky.

Jejich plnovousy jsou alespoň 15 měsíců netknuté a tak všichni vypadají jako učedníci, apoštolové či hippies. Věci se mají totiž následovně. Loni na Popeleční středu byla vydána následující vyhláška: Obec žádá všechny herce, aby si nechali narůst vlasy a muži i vousy. Podepsán: starosta a režisér.“ Pro obyvatele Oberammergau je nošení vousů ctí, stejně jako hrát bez nároku na odměnu. Po dvou a půl letech velkého napětí se spása zdá být na dosah.