Kontrolní systém zřízený na litevské straně hranic s Kaliningradskou oblastí [ruská enkláva mezi Polskem a Litvou] podstatným způsobem usnadnil práci pohraničníkům. V loňském roce v okrsku Viesvile [hraniční město na západě Litvy] zachytili 200krát méně pašovaných cigaret než před pěti lety a zadrželi jediného pašeráka.

Přesto nemají ani pomyšlení, že by snad snížili svou ostražitost, protože pašeráci jsou díky sofistikovaným dopravním prostředkům a práci dětských hlídek schopní se během několika minut vypařit do přírody. Místní učitelé vyprávějí, že někteří žáci dostávají telefonáty klidně uprostřed vyučování. Zvednou se a jednoduše odejdou, protože na ně přišla řada na hlídkování.

Pašerákům pomáhají dětské hlídky

Výrostci pozorují cesty a pašerákům signalizují pohyb pohraničníků prostřednictvím telefonů, které od nich dostanou. Poté mladíky vyzvedne nějaké auto a doveze je domů. Zločinci zkraje verbovali děti ve Viesvile, ale poté se zaměřili i na další oblasti. „Když vidíme neznámé děti, je nám jasné, že se něco stane,” vysvětluje starosta Viesvile Valentinas Kucinas.

Nicméně v posledních dvou letech se počet těchto mladých rekrutů snižuje. Podél toku řeky Němen byly nainstalovány desítky kamer s termovizí. Pohraničníci tak mohou kdykoliv během dne sledovat hranici a její okolí a při zachycení sebemenšího podezřelého pohybu rozhodnout o vyslání hlídky. V případě [zadržení] dětí mladších 16 let padne trest na rodiče. Za to, že je nehlídali. Ovšem v řadě případů policisté nenajdou nikoho, komu by mohli zavolat, jelikož jde často o děti z rizikových rodin anebo děti, jejichž rodiče odjeli za prací do zahraničí. V takovém případě je třeba nalézt jejich bratry či strýce. Často jsou rodiče bez práce a děti představují hlavní, či dokonce jediný zdroj rodinných příjmů.

„Žádný systém nezaručí definitivní ochranu”

Práce hlídače vynáší 100 litai (722 korun). Odnesení krabice plné cigaret od řeky k autu může vynést ještě více. Pašeráci si takové náklady mohou dovolit – přestože se zisk dělí mezí velký počet lidí – protože krabička cigaret stojí v Kaliningradu zhruba 2,5 litai (18 korun), přičemž v Litvě dnes vyjde na 6,5 litai (47 korun).

Podle velitele stanoviště ve Viesvile Bronislovase Burzdžiuse jeho lidé stále méně nacházejí cigarety s ruskými kolky. V dnešní době nabývá na významu kontraband z Běloruska pašovaný po řece Němen. Cigarety se však do Litvy dostanou i navzdory ostrozrakým kamerám. Pašeráci už nepracují jako dříve hlavně v noci, ale během zhoršené viditelnosti. Kamery totiž nevidí nejhůře v noci, ale za mlhy. „Žádný systém nezaručí definitivní ochranu,” povzdychne si Burzdžius. Mezi okamžikem, kdy operátor zaznamená přítomnost narušitele, a nakládkou do vozu uběhne maximálně pět minut. A to už jsou 20 kilometrů odsud…