Výjimka se proměnila v pravidlo: evropský záchranný fond, Evropský stabilizační mechanismus (ESM), je ode dneška nedílnou součástí Evropské měnové unie. Má za úkol vytahovat z problémů země eurozóny, které nejsou schopné či ochotné respektovat pravidla hry společné měny.

Její údajní zachránci tímto způsobem ukázali, že opovrhují nejen závazky duchovních otců Unie, ale i klauzulí „no bail out“, která zakazuje členským státům přebírat nebo ručit za dluhy jiných členských států a je součástí platných evropských smluv [Článek 125 Smlouvy o fungování EU].

**Přečtěte si celý článek o Frankfurter Allgemeine Zeitung**.