Angela Merkelová chtěla vznik jednotného dohledu pod Evropskou centrální bankou odložit, aby se tak o použití záchranného fondu rozhodovalo až po německých volbách.

Pro pochopení všech ošemetných a neurčitých vytáček, hotového mučivého lingvistického cvičení, které probíhalo až do dnešních ranních hodin – je nutné rozlišovat mezi tím, co bylo předtím a co potom.

Před a po dlouhé noci

Předtím. Tady je původní návrh, který začali šéfové vlád včera projednávat: „Práce na integrovaném finančním systému musí pokročit. Systém by měl být otevřený pro všechny členy EU, kteří do něj budou chtít vstoupit. Evropská rada proto vyzývá zákonodárce, aby vytvořili legislativní návrhy nutné pro vznik jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism, SSM) a to přednostně, aby byl dokončen do konce roku.“

Poté. Zde je dohodnutý závěr summitu: „Práce na integrovaném finančním systému musí pokročit... Evropská rada proto vyzývá zákonodárce, aby vytvořili legislativní návrhy nutné pro vznik jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism, SSM) a to přednostně, aby byl dohodnut do 1. ledna 2013. Práce na jeho uvedení v činnost budou probíhat v průběhu roku 2013.“

Úleva z června končí v říjnu

To není žádný triumf. EU změnila termín „dokončení“ na „dohodu“ a harmonogram posunula z prosince tohoto roku na neurčité datum následujícího roku. To znamená, že kancléřka odložila možnost využití ESM k přímé rekapitalizaci bank až na období po volbách v září 2013, čímž podstatně zvrátila rozhodnutí červnového summitu.

Ano, Merkelová se vyhnula obtížnému hlasování v Bundestagu. Ano, EU ustoupila v rozhodnutí, které bylo v době přijetí před čtyřmi měsíci vítáno jako životně důležitý pozitivní krok k rozbití vazby mezi bankami a státními orgány.

Lídři EU měli čas na vydechnutí – zaplacený Mariem Draghim – aby mohli dát věci do pořádku, ovšem odpovědnosti se vyhnuli, jelikož tlak trhů pominul. Je to přístup podobný postoji „Ať jedí koláče” Marie Antoinetty: ve chvíli, kdy agónie Španělska může rozdělit zemi a o práci přichází každý den tisícovka Řeků, tráví unijní lídři dlouhou noc přemítáním o záměně slova „dokončení“ za „dohodu“ ve snaze vyhnout odpovědnosti.