Rozhodla jsem se Vám napsat, protože mě Vaše prohlášení na adresu bulharských a rumunských imigrantů opravdu překvapilo. Předně bych se ráda představila. Jmenuji se Ralitsa Beharová a jsem Bulharka. Jsem absolventkou univerzity v Edinburghu, kde jsem čtyři roky studovala. Profesní kariéru jsem se rozhodla dělat v Bulharsku, kam jsem se po studiu vrátila. S Velkou Británií mě ale pojí silné pouto, které mě vedlo k napsání tohoto dopisu. I když se snažím chápat Vaše obavy týkající se imigrace, musím říct, že Vaše komentáře na adresu Bulharska jsou nepravdivé a z valné části urážlivé. Utvrzují mě v pocitu, že Britové a Západ vůbec mají o východní Evropě zkreslenou představu.

Chtěla bych upřesnit, že jsem si dobře vědoma toho, že v Bulharsku nejde všechno tak, jak bych si přála. Nežiji v uzavřené bublině a dobře vidím problémy naší politiky, soudnictví, školství a zdravotnictví. Přesto s Vámi nesouhlasím a ráda bych Vám řekla proč. Začněme faktickými omyly.

Průměrný plat v Bulharsku činí podle Vás 200 eur měsíčně. Podle Národního statistického úřadu je to ale spíš 754 leva, tj. 385,50 eur [zhruba 9 900 korun], tedy téměř dvojnásobek toho, co tvrdíte. Průměrný bulharský důchod dosahuje podle Vás 100 eur, ve skutečnosti je to ale 138 eur. Tvrdíte také, že téměř 50 % Bulharů žije pod prahem chudoby, ale ani to není pravda. Podle statistik je to 27 %, tedy téměř dvakrát méně.

Špatné informace

Velice mě překvapilo, že jsem z Vašich úst slyšela tolik nepravdivých informací, protože jsem byla přesvědčena o tom, že politik Vašeho postavení si dá tu práci a aktuálnost údajů si předem ověří. Dá se to udělat i po internetu a všechny zmíněné informace existují v angličtině.

To ale není jediná věc, která mě znepokojuje. Myslím si, že výroky typu „Kdybych byl Bulhar, už dávno bych si sbalil kufry a odjel do Británie“, jsou naprosto neadekvátní. A protože jste se zaměřil zrovna na moji zemi, ráda bych Vám řekla, proč jsem já udělala přesně pravý opak toho, co říkáte. Ano, sbalila jsem si kufry, ale odjela jsem žít do Bulharska.

Proč? Předně proto, že Bulharsko má neuvěřitelný potenciál. Upřímně si myslím, že by se všichni mladí Bulhaři, kteří studují v zahraničí, měli profesionálně realizovat zde. S diplomem ze zahraniční univerzity v kapse jsem zjistila, že mé znalosti budou daleko užitečnější mé zemi než Velké Británii. Jsme koneckonců budoucností této země a základním kamenem jejího rozvoje! Mé znalosti tu také budou mnohem lépe ohodnoceny než v Londýně. Připouštíte, že na britském trhu práce panuje tvrdá konkurence a že je mnohdy složité, a to i pro mladé absolventy nejlepších univerzit, najít v zemi profesní uplatnění. To ale není případ Bulharska.

V Bulharsku se snadněji podniká

V Bulharsku je navíc mnohem jednodušší podnikat. V Edinburghu jsem psala diplomovou práci o modelu „rodinných podniků“, který v zemi funguje od pádu komunismu v roce 1989. Jedním ze závěrů mé práce je ten, že hodně lidí zakládá firmu jednoduše proto, že daň z příjmu je u nás jedna z nejnižších v Unii, pouze 10 %. Začít v Bulharsku podnikat je velmi snadné i proto, že stačí základní kapitál ve výši pouhého eura.

Dále bych chtěla upřesnit, že ne všichni Bulhaři a pravděpodobně ani Rumuni, kteří přicházejí do Vaší země, jsou „nekvalifikovaní pracovníci“ a že i kdyby byli, přispívali by i tak k rozvoji Vaší ekonomiky.

Ráda bych Vás při této příležitosti pozvala do Bulharska. Budete naším hostem a má rodina se vynasnaží, aby Vám vysvětlila, jak se naše země za posledních dvacet let změnila, a zkusí Vás přesvědčit o úžasném potenciálu, který dnes může Bulharsko nabídnout.

Na závěr bych Vás chtěla ujistit, že jsem tento dopis psala s nejlepšími úmysly. Doufám, že jsem jím přispěla k osvětlení otázky bulharských imigrantů, kterou jste nadnesl. Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

Ralitsa Beharová