Zákon navržený liberálkou Alinou Gorghiovou vyvolal podle očekávání vlnu protestů jak v občanské společnosti, tak v médiích, která návrh označila za „scestný“. Problémem není ani tak to, že nový zákon umožňuje „koupit si“ nevinnost a stanovuje cenu znásilnění, ani to, že jej kritici označují za protiústavní.

Skutečným problémem tohoto zákona je jeho závaznost spojená s dvojsmyslností. Zatímco podle Aliny Gorghiové „není oběť k informačnímu rozhovoru ani k mediaci nijak nucena“, mluvčí Národní mediační rady tvrdí, že informační rozhovor bude povinný.

Znovuzačleňování obětí do společnosti

Vycházet z principu, že víme lépe než oběť, co je pro ni dobré, otevírá prostor nejrůznějším formám zneužití. Naopak princip mediace mezi obětí a pachatelem vychází z tzv. „restorativní justice“, která se snaží zainteresovat na dobrém fungování soudnictví více občany než stát. V dialogu mezi obětí a pachatelem přiznává obviněný svou vinu a oběť požaduje to, co považuje za vhodnou náhradu způsobené újmy. Zatímco v Rumunsko může oběť požadovat omluvu nebo peníze, v USA si může dělat větší nároky a požadovat například přestěhování pachatele do jiné čtvrti.

Některé studie ukazují, že tento typ justice usnadňuje znovuzačleňování obětí do společnosti, neboť mají častěji pocit zadostiučinění. Vedle toho klesá i míra recidivy.

Znásilnění je samo o sobě útokem proti vůli druhé osoby. Jedna osoba si podmaňuje druhou bez jejího svolení. Je s podivem, pokud toto víme, že oběť znovu nutíme podstupovat nejrůznější procedury. Riskujeme tím další prohloubení nerovnováhy mezi pachatelem a obětí, ač by mělo jít o pomoc slabšímu. Ten, kdo navrhuje povinnou mediaci, zapomíná na roli státu, který má chránit občana a respektovat jeho svobodu.

Oběť se nesmí k mediaci nutit

Doporučení Rady Evropy týkající se nového zákona stanoví, že oběti je třeba nabídnout možnost mediace, ale žádným způsobem ji k ní nutit.

Diskuze kolem novely zákona o mediaci vypovídají o úrovni veřejné debaty v Rumunsku. Novináři jsou zvyklí na to, že rozhodovací orgány produkují scestné zákony, a proto kritizují. A nejhorší na tom celém je, že máme před sebou zákon, který lze vykládat různými způsoby. Dobré úmysly bez odpovídajících důsledků spíše škodí.