Konflikt, které tiše bublá mezi evropskými demokraciemi a finančními trhy, s největší pravděpodobností hned tak brzy nevyprchá a nikdo si nemůže být jist jeho výsledkem.

Trhy hovoří svým vlastním nemilosrdným jazykem. Hrozí, že Evropě zastaví přívod peněz. Bez dalšího půjčování formou dluhopisů však bude pro EU takřka nemožné udržet si svou životní úroveň a výdobytky sociálního systému, které fungování jejích společností charakterizují už od konce druhé světové války. Trhy v podstatě posouvají peníze dál na východ, kde jsou lidé navyklejší na horší životní podmínky a demokracie funguje jinak.

Odolní Středoevropané

Změny a oběti nutné k dosažení cílů, které finanční trhy po Evropě požadují, jsou zejména v jižních zemích proveditelné jen stěží, pokud vůbec. Žádný národ není připraven přijmout závažné a dalekosahající změny životního stylu – a to k horšímu – bez dramatických reakcí.

Evropská elita soustředěná v Bruselu a Berlíně věřila, že změny směrem ke konkurenceschopnější a úspornější Evropě budou politicky zvládnutelné. V případě některých severoevropských zemí, které dobře chápou myšlenku sociální smlouvy a jsou vůči nepřízni osudu odolnější, to možná byla pravda. Pro Řecko a také Itálii jsou však reformy a drastické rozpočtové škrty mnohem nestravitelnější a prosazovat je lze jen velmi obtížně. V těchto zemích probouzí politika úsporných opatření instinktivní reakci proti jakýmkoliv zásahům do statu quo a posiluje antisystémové společenské tendence.

EU čeká těžká zkouška

Kudy z bludného kruhu? Odpověď zatím nemáme. Krize prohloubila a rozšířila již beztak hluboké kulturní a politické propasti mezi evropskými národy. A nyní to vypadá, že finanční trhy nejsou připraveny své požadavky zmírnit a nechat nás trochu vydechnout. Zatímco trhy zvyšují tzv. spread, rostoucí část občanů dává svůj hlas politikům typu Beppeho Grilla. Sílí tak nebezpečí, že Evropu čeká dlouhé období nestability a hospodářských problémů.

Ačkoliv se evropská demokracie často zdá být jen povrchní institucí, ve které se o tom nejdůležitějším rozhoduje v zákulisí, čeká ji těžká zkouška. Na to zapomínají ti, kdo dnes podporují Silvia Berlusconiho, ačkoliv ho ještě nedávno považovali za exemplární příklad korupce a politického klientelismu.