Dnes více než kdy jindy cítím potřebu vyjádřit v pár řádcích své pocity a sesbírat střepy národní důstojnosti, kterou roztříštila nepřijatelná opatření nadiktovaná našimi partnery v EU.

Tisíce lidí se dnes po probuzení nezaobírali svou každodenní činností, ale namísto toho pocítili obrovskou prázdnotu. Protože jejich země, Kypr, už neexistuje. Náš ostrov zmizel pár týdnů před Velikonocemi, na začátku masopustního období, když abdikoval pod tlakem diktátu trojky (MMF, EU, ECB). Zanechalo to ve mně pocit znechucení, studu a zklamání. Kam se poděla naše hrdost, důstojnost a síla vzdoru?

Za to, že jsme se ocitli na okraji propasti, si můžeme značnou měrou sami. Na úprk jsme se dali vlastní vinou, protože jsme nechali správu svých záležitostí na trojce a technokratech z euroskupiny. Důsledkem rozvratu našeho bankovního systému bude zánik kyperského státu. Lidé přijdou o práci, jejich úsilí o lepší život bude zhaceno. Důchody, na které si celý život šetřily, potká stejný osud jako bankovní vklady: vysají je naši evropští „přátelé“. S takovými přáteli ani nepotřebujete nepřátele.

Helénové se jen tak nepoddají

Co se stane s tisíci zaměstnanci, kteří přijdou o práci a jejichž platy se staly rukojmím dluhů? Většina z nich bude vypoklonkována bez odškodnění. Co se stane s bankami? Otevřou ještě? Kolik z nich přežije tento hrůzostrašný týden? Otázek je spousta. Pravdou ale je, že jsme u konce sil, vyčerpaní z neustálého čekání na to, až o naší budoucnosti rozhodnou jiní.

Proto se chci skrze tyto řádky obrátit na své spoluobčany, prosté lidi, s výzvou, aby oživení našeho bankovního systému, které by vedlo k odchodu trojky a novému vymezení solidárních vztahů, pojali jako jeden z cílů svého života. Právě nyní nadešla chvíle projevit vlastenectví. Musíme ukázat, že se duše Helénů cizímu diktátu jen tak snadno nepoddá. Viníky už hledáme a jsem si jistý, že je nalezneme. V těchto klíčových okamžicích musíme držet pospolu, pomoci naší zemi a povstat proti nepříteli. Jako bychom byli opět ve válce, ano. Věřte mi, i tohle je válka, jen v jiné podobě. Naši spoluobčané žijící v zahraničí mohou sáhnout do kapsy a pomoci nám. Musíme stát postavit znovu na nohy. Je to teprve začátek dlouhé křížové cesty. Trpělivost a hodně štěstí všem.