Proč nás potápí, zatímco ostatní daňové ráje jako britské ostrovy Man a Guernsey či Lucembursko nechávají v klidu?

Tato rétorika, kterou ze sebe Kypr dělá oběť, je dost hloupá. Zmíněných daňových rájů si nikdo nevšímá, protože také neprosí své společníky o záchranu před krachem. [...] Do roku 2007 na ostrově někdo sotva platil daně.

V devadesátých letech přijal Kypr 800 milionů dolarů, které vybral Slobodan Milošević z jugoslávské státní kasy. Kypr ukládá, pere a posílá dál špinavý ruský kapitál, mimo jiné peníze ze spekulací s cenou ropy. [...] Velký kyperský přístav Limassol je střediskem neregulovaných, netransparentních a nezodpovědných rejdařství. [...] Kyperská finanční elita udržuje, stejně jako kdysi ta irská, incestní vztah s politickou pravicí. [...] Kyperský ministr financí Michalis Sarris, který se chystal požádat své moskevské známé o lék pro kyperské banky, seděl v roce 2012 v čele správní rady té nejkatastrofálnější firmy ze všech, skupiny Laiki.

Ne ráj, ale předpeklí

Kypr ve skutečnosti daňovým rájem není, alespoň ne podle – příliš volné – definice OECD. Je pravda, že má velmi nízké daně, čímž splňuje hlavní podmínku pro zařazení na černou listinu. Nesplňuje však zbývající dvě: naprostou neprůhlednost a nemožnost, aby od něj třetí země získávaly fiskální informace.

Kypr se pyšní i dalšími ozdobami. [...] Obludným rozměrem svého finančního sektoru (jeho aktiva dosahují 7,1 násobku HDP), přesně jako v případě Irska [...] a dvojnásobně oproti průměru eurozóny (3,5 násobek) a Španělska (3,1 násobek). Obezity Lucemburska ale nedosahuje (21,7 násobek). Takže podle striktně právní definice daňovým rájem není. Je předpeklím. Stejně jako Lucembursko, třebaže obě země už zmizely z šedé listiny OECD.

Lucembursko? Ano, nejbohatší země světa se svými 200 zahraničními bankami s off-shorovými aktivy v celkové výši více než tří miliard eur (z celosvětových 20 miliard), které těží z výjimečně velkorysého daňového systému. [...]

Právo veta

Jednoho dne se kyperskou nemocí nakazí snad Lucembursko, Švýcarsko a ostrovní apendixy londýnské City (a Singapur). [...] Co je třeba udělat proto, aby pak němečtí či asturští daňoví poplatníci nemuseli vyrážet na jejich záchranu? [...] Vyhodit základy těchto daňových předpeklí do vzduchu.

Jak? Prostřednictvím efektivní harmonizace fiskální politiky, která dovrší vedle příjmů fiskální úmluvu o nadměrném schodku [...]. Nebo pomocí harmonizace daňových sazeb a daňových základů u daní z kapitálu, zavedení minimální sazby daně z příjmu fyzických osob, odstranění výjimek z DPH, zvýšení daně z příjmů právnických osob, zdanění zisků nerezidentních obchodních společností ve všech předpeklích, uvalení progresivní Tobinovy daně na pohyby kapitálu.

Něco takového nebude hračka. Fiskální úmluvy v EU vyžadují jednomyslné schválení. Předpeklí a jejich přátelé mají právo veta. A využívají ho.