Kdo dělá evropskou politiku „demokraticky legitimně", tedy jako zvolený politik, ten se do své pozice dostal díky národním volbám a v zájmu svého politického přežití musí obhajovat fikci „národních zájmů“. Kdo dnes v Evropské radě brání zájmům společenství, aby si vysloužil vděk svých národních voličů, ten škodí všem ostatním. A vzhledem k evropskému vnitřnímu trhu a eurozóně škodí nakonec i své vlastní zemi.

A voliči, kteří ho oslavují, na tom prodělají. Žádný evropský stát dnes už své problémy nevyřeší sám. Institucionální struktura Evropské unie ale zároveň zabraňuje společnému řešení. Tento rozpor je to, co dnes nazýváme krizí. A to, o čem diskutujeme, jsou jen jeho symptomy.

Přečtěte si celý článek o Frankfurter Allgemeine Zeitung.