Zpráva, že správce jahodové plantáže u Manolady střílel po pracovnících zahraničního původu, a fotografie zraněných obětí ležících v prachu na nás zapůsobila jako bodnutí nožem – jako něco z úplně jiné doby a odjinud. Potvrdilo se, že Řecko prochází úpadkem a vrací se k archetypálnímu chování. Vykořisťování bezbranných nádeníků statkáři patří odedávna k lidskému údělu stejně jako snaha utiskovaných se tomu hrdinně postavit, a své postavení zlepšit. Řečtí rolníci a dělníci hráli v minulém století právě v takových zápasech hlavní úlohu. Je proto tragické, že jsme dnes svědky toho, jak Řekové pošlapávají práva zahraničních sezónních pracovníků, očerňují jméno Řeků a maří jejich dřívější snahu.

Nevolnictví a násilí

Ke zločinu v Manoladě na západním Peloponésu nedošlo v této oblasti – a už vůbec ne v celém Řecku – poprvé. Už od roku 2006 víme, že v Manoládě pracují sběrači ovoce, z nichž většina pochází z Bangladéše, v otřesných podmínkách za ubohou mzdu, bez jakýchkoliv práv a ochrany. Také je známo, že zaměstnavatelé neváhájí prostřednictvím svých správců použít násilí. K podobné situaci došlo i v řadě jiných míst a týkaly se nelegálních přistěhovalců i těch, kteří zde žili už léta. Zkrátka se vědělo, že vykořisťování a nespravedlnost jsou na denním pořádku.

Přitom o pouhých sto let dříve (přesněji v roce 1907) nařídili řečtí statkáři vraždu Marinose Antypase, aktivisty, který v Thesálii organizoval místní bezzemky. O tři roky později se stala bitva mezi chudými rolníky a státními úřady v thesalském Kileleru mezníkem v emancipaci řeckých farmářů.

Ale boj řeckých dělníků se neomezoval jen na Řecko. Ilias Spantidakis z Kréty, který byl později znám ve Spojených státech jako Louis Tikas, se zapsal do dějin amerického dělnického hnutí, když se postavil do čela stávky coloradských horníků. Avšak 20. dubna 1914 byl spolu s dalšími 18 kolegy zavražděn milicí ve službách majitelů dolů. Řekové bojovali za lidská práva po celém světě. V Jižní Africe stál v první linii boje za spravedlnost George Bizos, který hájil Nelsona Mandelu u soudu v letech 1963-4 a loni zastupoval rodiny horníků, které policie zabila během protestů.

Potrestejme barbary

V posledních letech závisela řecká výroba na zahraničních dělnících, kteří často sami velice strádali. Tito lidé mají právo na humánní pracovní podmínky a přiměřenou mzdu. Rozhodně by neměli být vydáni na milost a nemilost brutálním zaměstnavatelům a lhostejného státu, který je nedokáže chránit. Ti, kteří se dopustili těchto zločinů, by měli být potrestáni.

Na počest toho, nač máme být z naší minulosti hrdí, musíme všichni – farmáři, policie, soudy a především my občané – vytrhnout naši zemi ze spárů barbarů, kteří se mezi námi beztrestně pohybují.