Přímá demokracie by prospěla i Evropské unii. Ve Švýcarsku se ukazuje, že čím více občané rozhodují o politice přímo a čím více ji mohou kontrolovat, tím jednoduší je státní aparát a nižší zadlužení. Celounijní referendum o společných evropských dluhopisech by ale nejspíš nefungovalo.

Až hluboko z nitra levicové části politického spektra je slyšet volání „Zkusme to po švýcarsku!“. Je to nové, je to originální. Nové nadšení Švýcarskem v Berlíně a Bruselu má svůj původ ve švýcarském všelidovém hlasování o tzv. Minderově iniciativě, v Německu nazývané jednoduše „iniciativa proti vydřiduchům“ – jejího organizátora Thomase Mindera, drobného švýcarského podnikatele a bezpartijního člena Stavovské rady, totiž zná mimo Švýcarsko málokdo.

Přečtěte si celý článek o Frankfurter Allgemeine Zeitung.