Základy společnému projektu, který podstatně změní globální ekonomiku, položili na posledním summitu G8 představitelé Evropské unie a Spojených států, když formálně zahájili jednání o společné zóně volného obchodu. Obě strany si od nového paktu slibují výraznou podporu hospodářského růstu a vznik až dvou milionů nových pracovních míst.

Studie, kterou publikoval mnichovský institut Bertelsmann Stiftung, tvrdí, že z transatlantického obchodního a investičního partnerství budou mít největší užitek Spojené státy následované Velkou Británií, Švédskem a Irskem. Jestliže se podaří odstranit celní sazby a netarifní překážky obchodu, můžeme věřit, že se i českým firmám otevřou nové příležitosti v sektoru služeb, investic a veřejných zakázek. Dodatečné navýšení hrubého domácího produktu na obyvatele a vytvoření více než dvou milionů nových pracovních příležitostí na obou stranách Atlantiku je počítáno mezi hlavní aktiva dohody. Negativní vliv může dohoda mít na ekonomiky ostatních zemí světa. Navíc, expanze exportu a investic evropských firem do USA, například německých firem za levnou energií, může oslabit vzájemný vnitrounijní obchod a zvýšit tlaky na vyšší přidanou hodnotu řešení, které dnes nabízejí české a evropské firmy.

Celý článek naleznete na stránkách týdeníku Ekonom