Evropská solidarita je bezpochyby jednou z (největších) slabin evropského projektu. Ale řešením není kazit přednosti a vylepšovat vady.

Myšlenka je to prostá: Německo musí víc utrácet, aby měly jižní státy jako Portugalsko větší odbytiště pro své výrobky. Myšlenka je to šlechetná a zakládá se na přesvědčení, že Němci na eurozóně vydělávají. Proč? Protože kdyby měli místo eura marku, byla by jejich měna ještě silnější a měli by problém s konkurenceschopností (respektive vývozem). V důsledku finanční fragmenatace v eurozóně se německé banky a samotný stát staly útočištěm mezinárodních věřitelů ochotných za bezpečnost největší ekonomiky zóny jednotné měny draze platit.

Ano, vyžadujeme německou solidaritu, zejména když některé země jako Portugalsko musí zavést tvrdou ozdravnou kúru, a to velmi rychle. Otázkou je, co musí na podporu evropské ekonomiky a projektu, o němž tvrdí, že ho hájí, udělat Němci.

Špatné výsledky z minulosti

Ač riskuji nařčení z nedostatku vlastenectví, nemyslím si, že řešením je nutit Německo k větším výdajům. Předně je třeba se ptát, kdo by měl utrácet víc: firmy, nebo stát? Je složité, ne-li nemožné nařizovat německým firmám, aby zvýšily platy, a ohrozily tak svou konkurenceschopnost. K zajištění tohoto cíle by tak byla nutná intervence státu.

Vzhledem k tomu, že žijeme v Evropě, není první řešení možné. Zbývá tedy stát. Je to ten správný nápad? Využít historicky nízkých úroků – pro Německo ještě nižších – a nalít do evropské ekonomiky peníze, něco na způsob Merkelové plánu pro infrastrukturu? Je to ta správná odpověď? Nedávná minulost nás od stejné cesty odrazuje, protože by přinesla tytéž špatné výsledky.

Ekonomická vláda eurozóny

Žijeme v jednotné měnové zóně, která se vyznačuje velkými rozdíly na finanční úrovni. Právě zde, na této úrovni musí Evropané požadovat po Německu jiný typ solidarity nutný k vyvážení vnějších nerovností uvnitř eurozóny. Stejně jako je špatný 6% schodek běžného účtu platební bilance, je v jiné zemi stejné měnové zóny nežádoucí i 6% přebytek. Jak odstranit tyto nerovnosti?

Například zřízením skutečné ekonomické vlády eurozóny, kde by byla suverenita lépe rozdělena, a vytvořením opravdové bankovní unie, jaká doposud nevznikla. Evropská komise a představitelé jižních států se musí zaměřit na tyto dva aspekty, a neztrácet čas přesvědčováním Němců, aby se nechovali jako Němci.