Volný pohyb je jedním ze základních kritérií umožňujících testovat princip rovnosti obyvatel, na kterém spočívá Evropa a západní svět. Pokud jde o občany Bosny a Hercegoviny, ti se denně na hranicích s Evropou setkávají s tím nejneevropštějším a nejcyničtějším vzkazem, jaký může být: vy nejste rovni ostatním.

Z pohledu evropské administrativy stojí za touto nerovností bosenský pas: žádné vízum, žádný vstup do Evropy. Logika evropské diplomacie je stejně tak jednoduchá, jako nelítostná. K tomu, aby občané země byli zbaveni vízové povinnosti, musí stát splnit určité podmínky: jednotný systém kontroly hranic, bezpečnost osobních údajů a autentičnost občanských průkazů, zavedení biometrických pasů atd. Srbsko, Makedonie a Montenegro všechny tyto podmínky ve velmi brzké době splní, což stále neplatí pro Bosnu a Hercegovinu, Kosovo a Albánii.

Protievropské pocity

Ve vztazích mezi Bosnou a Hercegovinou a Evropskou unií existuje jeden velký paradox. V záležitosti víz nás evropská byrokracie posuzuje stejně jako ostatní „normální“ státy (být „normálním státem“ je mimochodem naším snem) a zároveň nás vystavuje, ať už vědomě či nikoliv, krutému politickému daltonismu. Tím, že hlásá rovné principy pro všechny, vlastně propaguje nejtvrdší formu etnické nerovnosti a posiluje u části populace antievropské cítění.

Z hlediska bolestné etnické reality naší země se tento problém projevuje v jasných a banálních závěrech: zatímco bosenští Chorvaté mají právo na pas chorvatského státu, a mohou tak už dlouho ve styku s EU využívat bezvízového režimu, muslimští Srbové a Bosňané nemají na stejný režim nárok a jsou odkázáni probíjet se nekonečnými, ponižujícími a drahými procedurami na přepážkách evropských ambasád. Díky zrušení vízové povinnosti se Srbskem, k němuž by mělo dojít 1. ledna 2010, budou moci stejný režim, jako mají Chorvaté, využívat i Srbové.

Vyjímka pro politiky

Diskriminační režim tak bude platit už jen pro bosenské muslimy, čímž docházíme k extrémní formě orwellovské absurdity: instituce, která si říká evropská, vysílá směrem k početné skupině Bosňanů nebezpečnou zprávu: nejste si s ostatními rovni kvůli vaší etnické příslušnosti.

Krutá necitelnost Evropy by však neměla zakrývat či omlouvat zločinnou nečinnost bosenských institucí. Existuje tu totiž etnicky smíšená, ale pokud jde o hájení vlastních zájmů a privilegií velice monolitická skupina, která problémy s vízy nemá, a tou jsou politici různého etnického původu, kteří si svobodně cestují zásluhou diplomatickému pasu. To z velké části vysvětluje nečinnost státních institucí v záležitosti liberalizace vízového režimu pro běžné občany.