Podpořte nezávislou a BEZPLATNOU evropskou žurnalistiku – přispějte na VoxEurop.

Michael Wohlgemuth

Michael Wohlgemuth

Michael Wohlgemuth je ředitelem mladého think tanku Open Europe Berlin, který se věnuje evropské hospodářské politice. Dříve působil jako výkonný referent pro výzkum na freiburském Euckenově institutu. Vyučuje národohospodářskou ekonomii na univerzitě ve Witten/Herdecke v Severním Porýní Vestfálsku

Updated: 30 duben 2013