Massimo Nava

Massimo Nava

Massimo Nava je komentátor a pařížský dopisovatel deníku Corriere della Sera, kde pracuje od roku 1975. Jako zvláštní dopisovatel byl vyslán do Asie a Afriky, na Balkán a do Iráku. Je autorem knihy Vittime [Oběti], z jejíhož výtěžku bylo financováno centrum humanitární organizace Emergency v Iráku.

Updated: 18 leden 2017