Pravidelný čtenář Flatus Vocis doporučuje článek o německé emigraci na zpravodajském portále Česká Pozice.

Počet Němcl se za posledních 10 let zdvojnásobil a dosáhl téměř 230 000. Láká je vysoká životní úroveň, práce a uvolněnější přístup k životu. Po rozšíření EU před deseti lety řada globálních firem přesunula své východoevrospké centrály do Vídně. tato vlna imigrace pomohla v Rakousku odstranit jánabráchismus a korupci. Nespokojenost ovšem vyvolal příliv německých studentů, kterých je zhruba 30 000. Rakouská vláda se pokouší omezit jejich přijímání na školy, což je v rozporu s unijní legislativou, a tak se uvažuje o zvýšení školného, které by se ovšem netýkalo Rakušanů.