Světové ekonomické forum: Plnou parou vpřed

Plnou parou vpřed – Nicolas Vadot
24 leden 2013 – L’Echo (Brusel)

Davos 2013: jízda šusem!

Je třeba pokračovat se silou a dynamismem

Ve švýcarském Davosu začal 43. ročník Světového ekonomického fora. Klíčové slovo letošního setkání v Davosu je důvěra. Bez důvěry není hospodářského růstu. "Ekonomický růst je založený na optimismu. (...) Chceme dát lidem znovu důvěru vidět budoucnost s větším optimismem. A ten pak převést do investic," konstatoval Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra.

Ten samý den Mezinárodní měnový fond oznámil, že ekonomika eurozóny by se "měla letos snížit o 0,2 %."