Je to nezbytná elementární částice, která vysvětluje, proč existuje vesmír a proč mu částice, z nichž se skládá, zajišťují soudržnost. Bez ní bychom prý ‚velkému dílu‘ nemohli porozumět. Jediným problémem je, že tato částice je pouze teoretická.

Chováme-li naději v její nalezení, bude nás to stát dlouhé a nákladné úsilí. Bude třeba nechat soustavně cirkulovat hmotu obdařenou silami, které se někdy doplňují, ale také si často odporují. Existují obavy, že by vzájemná kolize těchto sil nebo jejich střet s nečekanými překážkami mohly pokus zhatit, nebo dokonce způsobit v laboratoři výbuch. Pokud ale nemůžeme existenci částice dokázat, bude nám tento vesmír připadat čím dál nepřirozenější a hrozí, že se rozpadne. Bez evropského bosonu, částice sounáležitosti, se z evropského projektu stane pouhý model politických věd, jenž bude v dlouhodobém horizontu neaplikovatelný.

Zatímco věda udělala svým takřka jistým objevem Higgsova bosonu rozhodující krok kupředu, velký evropský urychlovač vyvolává prozatím jen protichůdné reakce.

Evropský parlament tento týden odmítl smlouvu proti padělatelství ACTA. Rozhodnutí ještě více vyhrotilo spor mezi dvěma silami evropského vesmíru: Parlament se postavil na odpor Evropské komisi, která smlouvu hájila. Verdikt je ale zároveň chápán jako krok demokratickým směrem, protože smlouvu odsuzovali angažovaní občané po celé Evropě.

O pár dní dříve uvolnilo rozhodnutí představitelů států eurozóny schválit pakt na podporu růstu a pokračovat v cestě k bankovní unii v evropském vesmíru dostředivé síly. Dánsko se nechalo slyšet, že by se spokojilo s dvourychlostní Evropou. Čím dál silnější menšina německých poslanců se staví proti zmírnění podmínek poskytování pomoci státům a bankám ve finančních potížích. Britský premiér byl v atmosféře rostoucích pochybností ohledně členství Velké Británie v EU dohnán ke zvažování referenda o EU. A finská ministryně financí prohlásila, že její země raději z eurozóny vystoupí, než by platila dluhy za ostatní.

Kyperský prezident Dimitris Christofias mezitím převzal rotující předsednictví EU, přičemž vyjádřil vděčnost Rusku, které by mohlo jeho zemi poskytnout finanční pomoc s menšími nároky než EU.

V tomto chaotickém vesmíru, v němž politické hry a obavy z nevýhodnosti finanční solidarity vedou spolu s krizí a jejími příznaky k dalším turbulencím, by se mohl jednoho dne objevit evropský boson, jenž by umožnil stabilizovat projekt prosperující a demokratické Evropské unie. To ale bude od našich představitelů vyžadovat notnou dávku moudrosti a dovednosti.