Představte si místo, kde se tisíce Evropanů každoročně setkávají, poznávají a učí žít v cizí zemi. Mohou překročit hranice, zapomenout na úřední složitosti a zažít Evropu v její konkrétní, nezpolitizované podobě. To vše díky univerzitám a výměnnému studentskému programu Erasmus. Tento týden jsme se však dozvěděli, že Erasmudocházejí peníze na granty.

Ještě není vše ztraceno. Studentům byla na začátek akademického roku stipendia vyplacena. Eurokomisař pro rozpočet Janusz Lewandowski přislíbil, že se s členskými státy dohodne, jak manko dorovnat. Je tu ale velká pravděpodobnost, že by se situace mohla příští rok opakovat, protože pro rozpočet EU, stejně jako členské státy, které ho financují, nadešel čas úspornosti. Erasmus je tedy nutné bránit.

Je pravda, že studentský výměnný program bývá podezírán z jisté ležérnosti. Stojí za tím oblíbené přirovnání programu k „nejlepší sňatkové kanceláři na světě“ nebo filmL’Auberge espagnole [Erasmus a spol] o životě mladých lidí v Barceloně.

Evropští investoři jej tak možná vnímají jako rozmařilost. Přitom se ale zapomíná na to, že právě díky těmto důvěrným životním momentům „vytvořil Erasmus první generaci mladých Evropanů“, jak to skvěle vystihl Umberto Eco. Už jen proto by měl být považován za politickou prioritu.

Taky nesmíme zapomínat, že Erasmus je zkráceným názvem EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students [Akční program Evropského společenství pro mobilitu vysokoškolských studentů].

Z tohoto titulu přináší budoucí Evropě dva klíčové prvky. Prvním je mobilita v Evropské unii, kde jazykové rozdíly a národní ukotvenost občanů brzdí vznik společného hospodářského, sociálního a občanského prostoru po vzoru například Spojených států. Druhým je výměna znalostí, která je nutným předpokladem inovace a konkurenceschopnosti, a která podněcuje vědce a inovátory, aby v Evropě zůstali. Evropa má už takhle potíže udržet si ve světě své postavení a zbavovat se nástroje typu Erasmus není v jejím zájmu.

Erasmus ale samozřejmě není jen zkratkou komplikovaného názvu. Je to rovněž jméno jednoho z nejvýznamnějších renesančních myslitelů. Velký cestovatel Erasmus Rotterdamský symbolizuje touhu po jednotě, jež se v krizi vytrácí.

Autor Chvály bláznivosti je symbolem Evropy, která se dokázala vrátit ke svým hodnotám a vytvořit na jejich základě nové a která staví na kulturním a politickém dialogu mezi severními a jižními zeměmi s cílem dosáhnout nové modernosti. Rozpočet Erasmu na období let 2010-2011 činil 460 milionů eur. Malá finanční pošetilost, kterou by si Evropa toužící po obrodě mohla dovolit.