U příležitosti Festivalu d’Europa, který se konal ve dnech 6.-10. května, se ve Florencii setkaly dvě Evropy. Na Piazza della Signoria se tisíce povětšinou velice mladých návštěvníků procházely mezi stánky Evropské komise, Evropského parlamentu a některých členských států, aby si přečetly nebo poslechly informace o Unii, která vypadala, že je naladěna k oslavám.

Za stěnami sídla městského úřadu v Palazzo Vecchio naslouchalo náročnější publikum účastníkům kolokvia „Stav Unie“, tedy pozvaným politickým a ekonomickým představitelům a odborníkům, kteří věcně nastínili, jakým výzvám musí Evropa v současnosti čelit.

Jak mohou tyto dvě Evropy koexistovat? Evropa mladých, kteří chápou, že právě ona utváří jejich každodenní život, a Evropa odborníků, kteří se zamýšlejí nad tím, jak jí zachovat relevantnost? Každý má svou odpověď: eurokomisařka pro kulturu a vzdělávání Androulla Vassiliouová zdůraznila kulturní rozměr evropského politického projektu. Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzekvyzdvihl zásadní význam souladu mezi demokracií, spoluprací a hospodářským růstem. Bývalý komisař Mario Monti hájil jednotný trh coby garanta společné dynamiky. Ekonom André Sapir připomněl, že po neúspěchu lisabonské strategie v oblasti inovací si EU nemůže dovolit další desetiletí poznamenané ztrátou konkurenceschopnosti.

Tyto úvahy odborníků mohou široké veřejnosti připadat abstraktní. Ale stejně jako od samých počátků evropského projektu bude mít jejich uvedení v praxi dopad na běžný život Evropanů. Na to také poukázal Lorenzo Bini Smaghi, člen Výkonné rady Evropské centrální banky, když upozornil, že nelze vést chladné úvahy o restrukturalizaci řeckého dluhu a nebrat přitom v úvahu „katastrofální“ důsledky, které by takové rozhodnutí mohlo mít na životní podmínky Řeků.

Podle Biniho Smaghiho Evropa trochu připomíná Michelangelova Davida, jehož replika se vyjímá před Palazzo Vecchio: „Je mladá, statná a v jistém směru křehká. Její pohled je ale nasměrován k výzvám a ona ví, že může zvítězit.“ Národní političtí představitelé ve Florencii nebyli. Ale bylo by zajímavé vědět, kam dnes směřuje jejich pohled.