Cover

„Snadnější vyhazovy pro potěchu EU,“ říká úvodníklistu La Stampa po včerejším summitu v Bruselu, který se zaobíral krizí eura. Silvio Berlusconi předložil svým partnerům z EU nová opatření, která zahrnují odprodej italského státního majetku, čímž by se v příštích třech letech mělo každý rok podařit získat 5 miliard euro, zvýšení věku odchodu do důchodu na 67 let od roku 2026 (ten je nyní stanoven na 60 nebo 61 let pro ženy a 65 let pro muže) a hlavně uvolnění pracovního práva. Podle tohoto nového záměru by zaměstnanci na dobu neurčitou směli být propuštěni, pokud podnik může prokázat, že se potýká s finančními těžkostmi.

Evropští státníci byli těmito italskými snahami potěšeni, nicméně rovněž požadovali „připravení časového harmonogramu“ a přísné „plnění povinností“. Mezitím tyto plány na propouštění vyvolaly u italských opozičních stran a odborů vášnivou reakci. „Jejich odpor už EU znepokojuje,“ poznamenává Corriere della Sera. Skutečně, italský parlament a senát budou v nejbližší době o Berlusconiho balíčku úsporných opatření hlasovat, ale může se ukázat, že jeho vláda je příliš slabá. 26. října již byl jeho návrh v parlamentu dvakrát odmítnut. „Kde najde Berlusconi v obou komorách většinu potřebnou ke schválení plánu?“, ptá se v komentáři La Stampa. Římský deník La Repubblica je co se týče budoucnosti Berlusconiho návrhů rovněž skeptický: „EU požaduje konkrétní opatření, ale Berlusconi stále jen vágně slibuje.“