Cover

Cameron stanovuje svou cenu,“ zní dnes titulek The Times. Před pátečním klíčovým summitem EU, který se bude snažit o záchranu eura, prohlašuje britský premiér v komentáři pro ctihodný britský deník, že cenou jeho podpory nové transformace Evropy budou „záruky pro londýnskou City“.

Je v našem největším národním zájmu,“ píše premiér, „aby eurozóna vyřešila své problémy.“

Avšak stejně jako Německo a jiné země žádají, aby změna smlouvy posílila rozpočtovou disciplínu, i Británie má k této změně své požadavky. Pokud změníme smlouvu, která je platná pro všechny země EU a umožníme zemím eurozóny, aby přijaly další nová pravidla, je též důležité, aby existovala pravidla zaručující rovnost jednotného trhu a jeho otevřenost vůči klíčovým britským průmyslovým odvětvím, včetně finančních služeb.

Premiér též varoval německou kancléřku a francouzského prezidenta Sarkozyho, že ani v případě, že se 17 členů eurozóny dohodne na pravidlech bez zbytku Evropské unie, nebudou moci Británii ignorovat.

Deník The Times podotýká, že přestože Cameron i nadále zmiňuje nutnost převést některé pravomoci z Bruselu zpět do Londýna,

jeho slova zklamou konzervativní poslance, kteří na něj doléhají, aby využil chvíle a trval na uvolnění britských vztahů s EU než bude s myšlenkou integrovanější eurozóny souhlasit“.