„Van Rompuy má pro Evropu svůj plán,“píše El País v souvislosti s návrhem bezprostředních opatření, který předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a předseda Evropské komise José Manuel Barroso představí na zasedání Evropské rady 8.-9. prosince. Španělský deník upřesňuje, že Van Rompuy chce „krizi čelit ráznějším způsobem“ a navrhuje, aby záchranný fond (EFSF) „mohl banky rekapitalizovat přímo, a v dlouhodobějším horizontu nevylučuje ani emisi eurobondů“.

Podle listu El País se Van Rompuy a Barroso „konečně zaměřili na podstatu finančního problému, který trápí Evropu – ochromenou ekonomiku trpící ztrátou důvěry zapříčiněnou obavami bank půjčovat jedna druhé.“ Komisechce posílit kontrolu rozpočtu členských států eurozóny prostřednictvím práva „požádat [národní parlamenty] o revizi návrhu rozpočtu, pokud dojde k závěru, že nedostály závazkům“ Paktu stability a růstu.