Cover

Pouze 66 % Španělů se domnívá, že je v důsledku hospodářské krize v jejich zemi více chudoby. Průměr EU je však 73%,informuje deník ABC, který cituje výsledky průzkumu Eurobarometru. Evropané mají tendenci považovat nezaměstnanost, chudobu a nízkou úroveň vzdělání za hlavní důvod chudoby. Španělé se ale, i přes vysokou míru nezaměstnanosti, domnívají, že nezaměstananost není příčinou chudoby. Průzkum také ukazuje, že téměř 90% Španělů považuje přístup k bankovnímu úvěru za obtížný. Madridský deník připomíná, že 16% evropské populace žije dnes pod hranicí chudoby.