Cover

Nepodařilo se to globálnímu hospodářskému propadu a zdá se, že ani vyhlídka hrozící ekologické katastrofy nepřiměje mocné tohoto světa dát konečně hlavy dohromady. V roce, kdy očekávání nenaplnila globální setkání typu G7 a G20, to vypadá, že je k neúspěchuodsouzena i prosincová Kodaňská konference o klimatu.

List the Independent na své titulní straně informuje, že ve chvíli, kdy se země jako Spojené státy, Kanada a Rusko zdráhají zavázat ke snižování emisí a financování pomoci rozvojovým zemím, se ústy svých vrcholných představitelů rozhodla zařadit zpátečku i Británie s argumentem, „že na podepsání právně závazné smlouvě o klimatických změnách už není naděje.“ „Postoje největších velmocí jsou natolik odlišné, že bude zapotřebí další rok, nebo možná i více,“ píše londýnský deník. To vše přichází po čtyřiadvaceti měsících, během kterých 10 000 úředníků ze 192 zemí pracovalo na tom, aby Kodaň proběhla v termínu.