Cover

Francoužtí prefekti se chystají diskutovat s občany o národní identitě. Tak se vyvíjí kontroverzní „zásadní debata o národní identitě“, kterou na začátku listopadu zahájil ministr pro imigraci Eric Besson. Za tímto účelem dostali prefekti od vlády dotazník, který jim má diskuzi s občany usnadnit.

Komunistický deník L'Humanitézveřejňuje obsah tohoto dokumentu, který podle něj „vnímá přistěhovalce jako ty, kdo pro Francii představují riziko“. Čtyři z celkových šestnácti kapitol se totiž týkají imigrantů. Deník označuje otázky typu „jak zamezit ilegálním cizincům s nestálými životními podmínkami vedoucími k veřejným nepořádkům (ilegální práce, kriminalita) přístup na naše území?“ nebo „jsou hodnoty národní identity slučitelné s komunitarismem?“ Evropské identitě věnovali autoři dotazníku pouze okrajovou kapitolu, všímá si deník.