Cover

Po jedenáctiletém moratoriu byl Portugalcům opět povolen lov tresky, která tvoří hlavní prvek jejich národní kuchyně, u břehů Kanady. Vody, na které dohlíží Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), byly znovu otevřeny v září pro lov tresky a okouníka, uvádí Públicoa dodává, že celková kvóta pro EU pro rok 2010 činí 3 136 tun, z čehož přibližně třetina připadá na Portugalsko. Cílem diskuzí, které v současné době probíhají v Bruselu ohledně kvót pro rok 2010, je zbrzdit nadměrný rybolov, jehož obětí je podle Evropské komise 80 % druhů. Proto také Komise usiluje o snížení celkové produkce (dosahující pro některé druhy, jako je například máčka, až 90 %), píše turínská La Stampa, podle níž tak dojde ke zvýšení spotřebních cen.