Cover

Nizozemský think tank křesťanských demokratůCDA nabádá stranu k tomu, aby „v debatě o integraci nekladla důraz na národní identitu,“ protože tato identita je „dočasná a proměnlivá“, uvádí Trouw na titulní straně. Téma, o kterém se v současnosti hodně mluví ve Francii, „by mohlo zastínit hodnotu diverzity a vést k sociální desintegraci,“ domnívá se poradní orgán strany. CDA by se měla rovněž „odlišit od stran, které chtějí těžit z nálad rodících se z nedůvěry nebo které tyto nálady vyvolávají“. Ve zprávě uveřejněné 16. prosince připomíná institut hledající křesťanskodemokratickou odpověď na pocity nedůvěry vládnoucí v nizozemské společnosti, že právě křesťanskodemokratická ideologie je na důvěře založena. Deník vkomentářivítá tento odstup od „pokusů definovat národní identitu“, k nimž „v posledních letech tíhli“ labouristé i liberálové.