Cover

Nizozemská ekonomika už není tím, čím bývala. Centraal PlanBureau (CPB, Úřad pro analýzu hospodářské politiky) zveřejnil 1. březnaprognózy na příští rok: schodek státního rozpočtu by měl v roce 2013 dosáhnout 4,5 % HDP a růst nepřekročí 1 %. Aby mohla vláda dodržet evropská rozpočtová pravidla (deficit pod 3 %), nebude mít jinou možnost než získat dalších 9 miliard eur vedle již plánovaných osmnáctimiliardových úspor.

Koalice složená z liberální strany VVD a křesťansko-demokratické CDA s tichou podporou populistické a protievropské strany PVV se v důsledku tohoto nepříjemného zjištění ocitla pod nátlakem. PVV totiž již nyní oznámila, že se bruselské politice podřídit nehodlá. Vládu tak čeká podle listu Volkskrant „ďábelský úkol“.

„Vláda je spoutána dvěma řetězy,“ píše NRC Handelsblad: „evropskou perspektivou“ a „hospodářskou perspektivou“. Oba ponechávají jen malý manévrovací prostor. Deník dodává, že zvlášť tvrdý postoj, který zaujala „vláda a na prvním místě ministr financí Jan Kees de Jager (CDA)“ vůči nejzadluženějším zemím eurozóny, ji nyní staví do choulostivé situace, protože

v podstatě neexistuje jiné řešení než nyní spolknout pilulku, kterou vnutila ostatním zemím. […] Od Východu se nedá očekávat příliš velké pochopení a Jih z toho bude mít škodolibou radost.

Tím spíš, že Nizozemí nebude moci počítat ani s pochopením ze strany Evropské komise. Vždy totiž podporovalo evropského komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti Olliho Rehna v jeho roli „přísného kantora“ s nesmlouvavým postojem vůči dodržování kritérií stability,píše Volkskrant. To, že jsou na tom podobně i další země, na věci nic nemění:

Madrid vykazuje deficit ve výši 8,5 %, který by měl být v příštím roce snížen na 3 % nebo méně. Španělský premiér Mariano Rajoy už několik týdnů vytahuje na Brusel argumenty, aby získal více času na konsolidaci veřejných financí.

NovinářRob de Wijk nakonec zdůrazňuje na stránkách deníkuTrouw, že je nejvyšší čas, aby Nizozemí přestalo „země česneku“, jak se zde přezdívá jihoevropským státům, poučovat, protože:

Ze všech bohatých evropských zemí je Nizozemí nejhorší. Recese je tu stejně silná jako v česnekových zemích, na nichž Nizozemí hledá soustavně a pohrdavě chyby.