Cover

Srbský prezident Boris Tadič odjel 22. prosince na návštěvu do Stockholmu, kde má oficiálně předložit kandidaturu své země na vstup do Evropské unie. Tato etapa je vnímána jako uznání pokroku, kterého Srbsko dosáhlo od pádu Milošovičova režimu v roce 2000. „Stockholm vítá kandidaturu,“ uvádí v titulku Politika, která cituje tamního švédského velvyslance Kristera Bringeuse, jehož země v současnosti předsedá EU. Deník zdůrazňuje, že vstup Srbska do Unie závisí na tom, jak se stát podřídí reformám v oblasti soudnictví a boje proti korupci a rovněž spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii.