Cover

Kodaňský summit o klimatu (COP15)už má své výsledky: cena evropských emisních kvót skleníkových plynů (CO2) klesla, poznamenává Politiken. Následující pracovní den po skončení summitu, 21. prosince, klesla cena za tunu pod 13 euro, což je nejnižší hodnota za posledních šest měsíců, uvádí dánský deník. Příčinou je chybějící dohoda o 30% snížení emisí CO2 v EU v roce 2015 vzhledem k roku 1990 (místo přijatých 20 %). Také investice do obnovitelné energie jsou tím pádem méně zajímavé. Dánský investor Klimainvest rezignoval na významný projekt, který měl ve spolupráci se Světovou bankou snížit emise CO2 v Moldávii o 5 milionů tun ročně.