Cover

De Gucht už nemůže jet do Konga,“ uvádí v titulku De Standaard. Nynějšího evropského komisaře pro rozvoj (a příštího komisaře pro obchod) informoval konžský ministr zahraničních věcí, že je jeho přítomnost v Demokratické republice Kongo v současnosti nežádoucí. Kinshasa De Guchtovi vytýká slova pronesená v prosinci během debaty v Evropském parlamentu. Komisař kritizoval jmenovitě absenci přiměřené protihodnoty“ od konžské vlády za evropskou pomoc. Podle De Standaard mohl De Gucht projevit víc diplomatičnosti, ale „v podstatě neřekl nic víc než pravdu“. Kinshasova reakce byla programová, domnívá se vlámský deník, protože konžská vláda má s De Guchtem nevyřízené účty „od té doby, co v roce 2004 sdělil, že v Kongu nenalezl kompetentní politiky.“