Cover

Kam se podělo 20 000 rumunských dětí (podle některých nevládních organizací 30 000), které byly adoptovány v letech 1990-1997, jmenovitě v zahraničí? Podle průzkumu listu România Liberă ztratil rumunský stát jejich stopy v důsledku v té době uplatňované procedury, kterou bukurešťský deník označuje za „výnosný přeshraniční obchod“ organizovaný „nečistými sirotčinci“: „děti byly k adopci nabízeny na prodej cizincům ve vstupních halách bukurešťských hotelů“ v rozporu s Haagskou úmluvou o mezinárodní adopci. Jak deníku sdělil odborník z Mezinárodní organizace na obranu dětí (Defence for Children International), vystačily si rumunské úřady s tím, že do rejstříku zanesly počet adoptovaných dětí. K adopci občas stačilo „vybrat si a podepsat u advokáta adopční list“.