\

„Brusel po Madridu vyžaduje větší škrty než po Řecku, Portugalsku či Irsku,“ stěžuje si deník El País. Evropská komise vyžaduje, aby Madrid snížil svůj deficit z 8,5 % HDP na 3 % do dvou let. Takovéto snížení zadlužení o 5,5 procentních bodů „představuje dvojnásobek toho, co se požaduje po Dublinu či Lisabonu – 3 procentní body během dvou let – a je vyšší než snížení o 5 procentních bodů požadované po Aténách. Podle El Paísu

neexistuje v soudobých hospodářských dějinách srovnatelné snížení zadlužení. [...] Španělsko se nachází před ďábelskou křižovatkou: přebujelý deficit vyvolává nutnost škrtů, které zase ohrozí již beztak dost chatrné zdraví ekonomiky. [...] Podle odborníků musí být lhůta prodloužena, jinak nebude Španělsko schopné své cíle splnit.

První „střihy“ ve výši 55 miliard euro mají být představeny v pátek 30. března spolu s návrhem státního rozpočtu na rok 2013. Podle listu El País, který připomíná obrovské deficity španělských regionů, má před sebou Španělsko cestu plnou překážek, protože

nedávná neshoda mezi Komisí a Madridem spolu s nesouhlasem, který ve Španělsku vyvolala mantra úsporných opatření prosazovaná těmi nejortodoxnějšími státy, činí uvolnění cílů deficitů ještě obtížnější.

Neboť, jak píše list El Mundo, „strana Angely Merkelová hodlá na reformy zahájené Španělskem dohlédnout“. Delegace poslanců z vládní CDU se z tohoto důvodu 2. dubna vydá do Madridu:

Změna cílů španělského deficitu vyvolala v Německu a uvnitř strany Angely Merkelové nedůvěru. [...] Cíl [návštěvy] je dvojí: zajistit, aby po generální stávce naplánované na 29. března reformní program neztratil na váze ani gram, a ujistit se, zda změna cílů deficitu není jen léčkou, která má jen zajistit více času, ale, že země naopak dělá vše, co je v jejích silách.