Cover

Tři roky poté, co Evropská komise přijala směrnici o rasové rovnostia směrnici o rovnosti v zaměstnání, které by měly „každému občanu Evropské unie zajistit minimální právní ochranu proti diskriminaci,“ přináší týdeník Dilema Vecheprvní bilanci. Rumunsko podle něj „hromadí negativní příklady“ netolerance spojené se sexuální orientací a diskriminací mužů a žen v zaměstnání. Diskriminováni jsou v EU navíc sami Rumuni do té míry, že si týdeník klade otázku, zdali „mají stejné šance jako ostatní Evropané“. Dilema Veche cituje europoslance Christiana Preda, který se v souvislosti s tímto tématem domnívá, že v Evropě „bariéry na pracovním trhu pro Rumuny ještě nevymizely a že etnické bariéry výrazně postihují občany romského etnika“.