Cover

Spolu s Holanďany budou Španělé prvními Evropany, kteří půjdou do důchodu v 67 letech“ místo současných 65 let, uvádí El País. Vláda José Luise Rodrígueze Zapatera oznámila plán na snížení veřejných výdajů o 50 miliard euro. Hospodářské krizi, která tvrdě postihla Španělsko, a rovněž stárnutí obyvatelstva – země dnes čítá na „8,6 milionů důchodců, ale v roce 2040 už jich bude 15,6 milionů“ – pak hodlá čelit opatřením, které „se příčí jak odborům, tak opozici“. Posun důchodového věku bude aplikován od roku 2013 po dvou měsících ročně až do roku 2025. „Vláda by měla předložit věrohodnou strategii ozdravení ve střednědobém horizontu,“ domnívá se vúvodníku deník, který odkazuje na pochybnosti spojené se solventností španělské ekonomiky, které vyvolal Zapaterův výstup na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.