„Rozvoj zvláštních vztahů mezi Německem a Čínou představuje pro Evropu příležitost a hrozbu zároveň,“ tvrdístudie, kterou nedávno zveřejnila Rada EU pro zahraniční vztahy. „Tyto vztahy vznikly nejprve na bázi obchodní, a až potom diplomatické,“podotýká Le Monde, který cituje ekonomku a odbornici na Čínu Françoise Lemoinovou:

„V letech 2010 a 2011 tvořil polovinu dovozu ze zemí EU do Číny dovoz z Německa. V roce 2000 přitom tento podíl představoval 39 %.“ Posílení vlivu Německa jakožto významného obchodního partnera Číny ostatně podle Lemoinové přispělo k podpoře evropského obchodu v Číně. „Evropa za to, že v Číně nepřišla v posledních deseti letech o podíl na trhu – na rozdíl od Japonska a USA –, vděčí zejména Německu. Je to ostatně jedna z mála evropských zemí, která s Čínou vykazuje přebytek obchodní bilance,“ zdůrazňuje ekonomka. Evropská unie, pro niž jsou obchodní vztahy mezi Pekingem a Berlínem hnacím motorem, tedy nemá jinou možnost než vzít tohoto nového obchodního partnera v potaz.

Výsadní vztah mezi Německem a Čínou by nicméně mohl uškodit vztahu mezi Čínou a Unií, protože je v první řadě vztahem dvoustranným. „Číňané si přejí hospodářskou obnovu Evropy pod taktovkou Německa,“vysvětluje Le Temps de Genève.

Ženevský deník přejímázávěr studie a upozorňuje, že

Jediná možná rovnováha vede přes EU. Ovšem k přesvědčení Němců o tom, aby zůstali v této oblasti dobrými Evropany, je zapotřebí vytvořit mezi EU a Čínou urychleně strategické partnerství.