**Představitelé patnácti alpských regionů Německa, Rakouska, Francie, Itálie a Švýcarska (Provensálsko-Alpy-Azurové pobřeží, Rhona-Alpy, Lombardie, Piemont, Údolí Aosty, Tridentsko, Jižní Tyrolsko, Salcbursko, Tyrolsko, Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Kanton St. Gallen) se rozhodli založit alpský makroregion „Evropa národů“ s cílem „zavést společné politiky umožňující vtisknout novou podobu regionální a nadnárodní spolupráci“,píše Il Fatto Quotidiano. List upřesňuje, že se jedná o „nejbohatší a nejprůmyslovější oblasti planety, kde žije 70 milionů lidí a kde se nacházejí hlavní průmyslová centra Starého kontinentu“.

Dohodu, podepsanou 29. června ve švýcarském Bad Ragazu, mohutně podporuje italská separatistická strana Liga severu, poznamenává deník, podle nějž**

se regiony podílející se na této iniciativě chtějí sdružit, vytvořit pracovní společenství a rozvinout společnou strategii s cílem nasměrovat Evropskou unii při vytváření programu na období let 2014-2020.

Během příštích setkání zástupců daných regionů „budou v souladu s představiteli států a EU definovány úrovně řízení a strategie makroregionu“, uzavírá Il Fatto.